logo zw kompas

Auteursrecht en Disclaimer

Dit is de website van ZW Kompas, gevestigd te Hoofddorp. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar Enable JavaScript to view protected content.. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

ZW Kompas accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door ZW Kompas is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van ZW Kompas, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van ZW Kompas die op deze site van toepassing zijn.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. ZW Kompas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan ZW Kompas dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZW Kompas dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar Enable JavaScript to view protected content..