logo zw kompas

Over ons

ZW Kompas is opgericht door Lex van den Heuvel, Milou Bloemerts en Eelco de Jong. Wij hebben met elkaar gewerkt in verschillende settings. Sociale Zekerheid, het in kaart brengen en stroomlijnen van administratieve processen en risicobeheersing vormen een rode draad in onze onderlinge relatie. Met onze uitgebreide ervaring, onder andere bij de grootste eigenrisicodrager van Nederland, private uitvoerders en het UWV, begeleiden wij werkgevers in het proces om eigenrisicodrager te worden of om over te schakelen van private uitvoering naar het Eigen Regie model.

Onze visie

De Ziektewet is geen hogere wiskunde. Wij zijn van mening dat veel werkgevers in staat moeten zijn om de Ziektewet zelf uit te voeren. Zeker wanneer er voor het vaste personeel al een goed werkend verzuimbeleid is. Alleen wanneer de werkgever zelf de regie in handen neemt, kan er duurzaam maximale invloed op verzuimbeheersing, preventie en de daarbij behorende geldstromen uitgeoefend worden. ZW Kompas begeleidt werkgevers die besluiten om eigenrisicodrager Ziektewet in Eigen Regie te worden tijdens het hele proces. Hierdoor voldoet de uitvoering aan de gestelde eisen en kan er maximale grip op verzuim(kosten) gerealiseerd worden. Wanneer een werkgever bewust de regie heeft in de uitvoering van de Ziektewet, heeft dat een sterk positief effect op de WGA instroom. Hierdoor wordt schadelastbeheersing ook op de lange termijn gerealiseerd. Helemaal wanneer de werkgever ook eigenrisicodrager voor de WGA is en dit per 1 januari 2017 ook wordt voor de WGA Flex.

Onze specialisten
Lex van den Heuvel

Lex van den Heuvel
“Na 20 jaar ervaring bij UWV als beroeps- en bezwaar jurist ben ik in 2003 overgestapt naar de ‘andere’ ( werkgevers) kant. Ditmaal om werkgevers bij te staan in het doolhof dat Sociale Zekerheid heet. Ik heb diverse juridische procedures gevoerd om in een aantal grijze gebieden in de Sociale Zekerheid toch wat licht te scheppen. Nadat ik het personeel van de grootste eigenrisicodrager Ziektewet van Nederland had opgeleid in de juridische kneepjes van de Ziektewet, kwam ik tot de conclusie dat Ziektewet geen hogere wiskunde is en dat veel meer werkgevers in staat moeten zijn om zélf de Ziektewet uit te voeren. De angst die hen wordt aangepraat is vaak onterecht. Vandaar het gezamenlijke idee om met Milou en Eelco ZW Kompas op te richten.”

Milou Bloemerts
“Na mijn HEAO opleiding heb ik een paar jaar in de uitzendbranche gewerkt. Daar kwam ik in aanraking met de diverse Sociale Verzekeringswetten en de werkgeverslasten, die voor werkgevers flink op kunnen lopen. In september 2000 ben ik bij het UWV gaan werken. In mijn functie als relatiebeheerder informeerde ik werkgevers over hun rechten en plichten op het gebied van Sociale Verzekeringen, zoals premieafdracht, maar ook Ziektewet en WAO. In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar een van de grotere adviesbureaus op het gebied van Sociale Verzekeringen. In de functie van HR Controller adviseerde ik ondernemingen over diverse vraagstukken en besparingen op het gebied van Sociale Verzekeringen en loonheffingen. Mijn taken bestonden onder meer uit het analyseren, verbeteren en optimaliseren van gegevens, administraties, aanwezige kennis en processen op het gebied van verzekeringsmanagement, uitkeringenmanagement en verzuimmanagement. Ook heb ik ondernemingen begeleid bij het WGA eigenrisicodragerschap. Sinds 2012 doe ik dit werk als zelfstandige. Ik ben er, net als Eelco en Lex, van overtuigd dat veel werkgevers de Ziektewet heel goed zelf kunnen uitvoeren en ZW Kompas wil hen daar graag in begeleiden.”

Milou Bloemerts
Eelco de Jong

Eelco de Jong
“Vanaf 2000 ben ik werkzaam geweest als acceptant, schadebehandelaar en teamleider bij diverse verzekeraars op het gebied van inkomensverzekeringen. Na mede Allianz Inkomensverzekeringen te hebben opgebouwd, ben ik in 2010 als zelfstandige in deze branche gestart. Mijn Ziektewet kennis heb ik opgedaan als teamleider/bouwer/adviseur van het uitvoeringsorgaan ZW ERD van de Randstad Holding. Het uitvoeren van de Ziektewet in Eigen Regie blijkt, in tegenstelling tot de angst die er voor is, prima uitvoerbaar te zijn en aan de betrokken medewerkers zonder veel problemen te kunnen worden geleerd. Bij Randstad kwam ik Lex tegen en samen met Milou hebben we onze kracht en kennis gebundeld in ZW Kompas. Op deze manier willen wij werkgevers helpen de Ziektewet in Eigen Regie succesvol vorm te geven.”